Hubnu, hubneš, hubneme... podfuky s hubnutím

Podfuky s hubnutím

Příklady nekalých praktik v označení a reklamě

V současné době na nás ze všech útočí nejrůznější reklamy, kampaně a zaručené prostředky, které nás zbaví nadbytečných kilogramů. Jak se v těchto nabídkách orientovat, čemu věřit a co zavrhnout? Jak poznáme klamavou nabídku, která nemá za cíl pomoci, ale pouze získat vlastní finanční prospěch? Mnohdy stačí tzv. selský rozum. Některé nabídky na snadné a rychlé hubnutí však působí natolik věrohodně, že jim spotřebitel relativně snadno podléhá.

Rafinovanost hraničící až s drzostí některých obchodníků k získání klientů – spotřebitelů - nás, kteří bychom rádi nějaké to kilo shodili, nezná mezí. S podivnými praktikami se často setkáváme v nabídce tzv. doplňků stravy (nezaměňovat s léky, i když se obojí nabízí v lékárnách zpravidla ve formě tablet, kapslí, tobolek apod.). Se zaručeným způsobem hubnutí na nás útočí i některé kosmetické přípravky, ale i nejrůznější diety a postupy, doporučované samozvanými odborníky, dokonce i lékaři, a v neposlední řadě osobami, které právě a jenom po onom doporučovaném přípravku zázračně zhubli. Nabídka se na nás valí z nespočetných reklam, zaručených postupů a doporučení šířených formou letáků, novin i časopisů, rozhlasu, televize a zejména z internetu. Již snad nenalezneme časopis, určený zejména ženám, který by takovou reklamu neobsahoval.

V této sekci odkazujeme na konkrétní příklady takových případů. Kéž jsou vám příklady odstrašujícími. Děkujeme Státnímu zdravotnímu ústavu za poskytnuté konzultace v této věci. Některé z případů, na které poukazujeme, používá i SZÚ při svých prezentacích.

S jakými nekalými praktikami se tedy nejčastěji setkáváme na našem trhu?