Hubnu, hubneš, hubneme... podfuky s hubnutím

Léčba anorexie

Léčba mentální anorexie je obtížná a její základ spočívá v psychologické práci s postiženým. Její řízení patří vždy do rukou lékaře a zpravidla je nutná spolupráce různých specialistů. Měl by ji zahájit obvodní lékař, u něhož je pacient evidován a který ho nejlépe zná. Ten doporučí vhodný způsob zahájení léčby, čili ve většině případů odkáže na konkrétní specializovaná medicínská pracoviště. ... V mnoha případech jsou lidé trpící anorexií tak nevyzpytatelní, že už stanovení léčebného procesu je velmi problematické.

Když onemocnění propukne do těžké fáze, je nutná hospitalizace a zavedení umělé výživy... více Zde.